Utveckling och trivsel

På Husmusen använder vi oss av olika verktyg för att följa ditt barns utveckling.

Vi ser även till att alla känner sig trygga och trivs hos oss. Självklart har vi nolltolerans mot mobbning och kränkande behandling.

Barnets utveckling

Vi dokumenterar barnens utveckling och lärande genom bilder och text i en så kallad portfoliopärm. Här kan barnen sedan följa sina framsteg. Genom dokumentationen hjälper vi barnen att själva berätta om sin vardag. De är hela tiden med i skapandet av sin portfolio.

Vår dokumentation av hur ditt barn utvecklas och vad det lär sig är en hjälp både för oss pedagoger och för dig och ditt barn. Minst en gång per termin har vi utvecklingssamtal med alla familjer. Här pratar vi tillsammans om vilka erbjudanden vi kan ge ditt barn.

Trygghet och trivsel

Vi för samtal med alla barn hela tiden, varje dag. När barnen ställer en fråga får de alltid ett svar tillbaka. Alla blir sedda. Vi samtalar alltid med föräldrarna vid lämning och hämtning. Att samtala dagligen lägger en grund för en god relation till föräldrar och barn.

En till två gånger per termin har vi gemensamma föräldraträffar tillsammans med barnen. Då får vi låna förskolan Nyckelpigans lokaler för att få plats. Ofta bjuder vi på någon aktivitet då, till exempel att måla med naturmaterial.