Börja förskoleklass

Vi tar till vara på varje barns lärstil. Tillsammans skapar vi en vi-känsla och ett gott arbetsklimat för både barn och vuxna genom temaarbeten, lekar, sagor, rollspel, lärande utmaningar och samtal.

Göra språket levande och matten konkret

Varje dag arbetar barnen med att utveckla sitt språk och bli medvetna om språkets betydelse. Vi analyserar texter och har skrivarverkstad. Vi berättar och återberättar för varandra.

I praktisk matematik/logiskt tänkande väcker vi barnens nyfikenhet genom undersökande uppdrag och övningar. Barnen kan till exempel lösa problem eller så utgår vi ifrån barnens egna funderingar och intressen.

Lek + lärande = sant

Leken går som en röd tråd hos oss. Det ska vara lustfyllt att lära. För oss är det viktigt att alla barn känner sig sedda och lyssnade på. Med trygga barn som har roligt och trivs, ser vi också att lärandet når högre höjder.