Så arbetar vi

På Husmusen arbetar vi efter förskolans läroplan och Helsingborgs stads skolors löften.

Vi lägger stort fokus på barnens språkutveckling och för in matematik som en naturlig del i leken. Vi lär både inne och ute i naturen.

Språket i fokus

För att stärka barnets språkutveckling arbetar vi med rim och ramsor, sång och rörelselekar. Vi har högläsning varje dag, vilket stärker barnets ordförråd. Litteraturen vi använder oss av är bland annat bilderböcker, böcker med kortare texter eller kapitelböcker. Vid de tillfällena lämnas det utrymme för barnen att träna sin inlevelse och fantasiförmåga.

Högläsning brukar vi ha när de allra minsta barnen ska vila. De större barnen som inte sover sitter med i samma rum. På så sätt får även de små sin del i sagoläsningen, även om de kanske somnar efter en stund. Vi reflekterar alltid efter vi läst en bok genom att samtala om boken, låta barnen återberätta eller genom att rita bilder till sagan.

Matematik i leken

Matematik för vi in naturligt under barnens lek. Vi bygger höga torn med klossar och ser vem som har byggt högst eller lägst. Vi spelar spel som till exempel Memory, där barnen lär att två lika bildkort bildar ett par. I städningen efter lek får vi in sortering. Här för vi in samtal som utvecklar barnens förmåga att kunna se likheter och olikheter. Vi finnser även matematik i litteraturen och när vi läser.

Natur och historia

Närheten till Fredriksdalsskogen öppnar upp möjligheter att låta barnen träna sin motorik, fantasi och skapa genom att använda naturens resurser. Att få vara i skogen innebär också att vi lär oss att vara rädd om den, att vi tar med oss vårt skräp och att vi är noga med att släcka elden när vi grillat.

Fredriksdals friluftsmuseum är också ett redskap för oss för att väcka nyfikenhet hos barnen. Här lär vi oss mycket om hur det såg ut förr i tiden. De har utställningar som är intressanta och lärorika både för barn och vuxna.

Skapande verksamhet

Att skapa är en stor del i vår verksamhet. Vi använder oss av olika tekniker för att stärka barnets skapandeförmåga. Vi använder oss av naturmaterial, material som är återanvändbart, vi målar, klipper och klistrar. Barnen tycker det är jättekul och låter kreativiteten flöda.