Råd och stöd

För att våra elever ska kunna utvecklas och lära sig så mycket som möjligt måste de må bra. Elevhälsan finns till för att stötta eleverna och skapa en trivsam miljö i skolan. Till oss kan eleverna komma med alla sorters problem, stora som små. Vi har tystnadsplikt.

Elevhälsan på Nanny Palmkvistskolan består av skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog, specialpedagoger, lärare i svenska som andraspråk, samt skolledningen.

Skolsköterska

Charlotte Johansson
Telefon: 042-10 57 20

Om du behöver träffa skolläkaren kan du boka tid via skolsköterskan.

Kurator

Vakant.

Skolpsykolog

Martin Davidsson