Kulturhuset

I Nanny Palmkvistskolans kulturhus flödar det av kreativitet och aktivitet. Här finns bland annat skolans gymnastiksal och våra slöjdsalar. Hit kan eleverna komma för att skapa, designa, dansa, sjunga, idrotta eller bara ha riktigt kul.

I Kulturhuset ligger skolans lokaler för texilslöjd och trä-och metallslöjd. Lärarna samarbetar med varandra och endast en dörr skiljer salarna åt. Varje år gör till exempel klasserna sin egen lådbil. Bilen snickras i slöjden och alla detaljer, som sklädsel och rattmuffar, tillverkar i textilslöjden. På så sätt arbetar vi ämnesöverskridande.

I huset finns även skolans gymnastiksal. Hit kan även förskolorna inom vårt skolområde gå för att ha lek och rörelse. På eftermiddagar och kvällar används lokalerna till fritidshemmens aktiviteter. Då blir det bland annat basket, scrapbooking, dans och jonglering. På kvällstid har vi  gymnastik för barn både inom och utanför vår verksamhet. Det händer även att föreningar lånar lokalerna och ibland har vi föräläsningar här.

I skolans gymnastiksal har våra skolklasser teater, shower och dansuppvisningar för föräldrar, släkt och andra intresserade. Vi har också gemensamma julkonserter för förskolorna och skolan gemensamt. Salen har förbindelse med såväl biblioteket och slöjdlokalerna för att kunna användas flexibelt.