Fritidshemmet

På Nanny Palmkvistskolan är vi ett fritidshem men är uppdelade på fem avdelningar utifrån elevernas olika åldrar. Alla barn mellan 6-12 år är välkomna, både före och efter skolan. Du kan delta i aktiviteter, leka med kompisar, göra läxorna eller bara ta det lugnt.

En meningsfull fritid

Vi vill att våra elever ska få en meningsfull fritid. Tillsammans med våra kollegor i skolan jobbar vi med elevernas utveckling och lärande hela dagen. Vi lär tillsammans genom olika upplevelser och uppmärksammar elevernas lärande i olika situationer, som vi skapar under dagen.

Tar vara på varje elevs förmågor

Varje elev har förmågor som vi tar till vara genom olika arbetssätt och uttrycksformer som utgår från elevernas behov och intresse. Genom fritidsrådet har eleverna inflytande över hur dagarna på fritishemmet kan se ut.

Arbetar i tema och olika uttrycksformer

Vi arbetar ofta tillsammans med alla elever i olika teman, men innehållet kan se lite olika ut beroende på elevernas ålder. Eleverna arbetar med olika uttrycksformer, såsom skapande, drama/dans, digitala verktyg, rörelse och lek. Det ger varje elev möjlighet att utvecklas, bli utmanad, pröva egna idéer, lösa problem och skapa goda kamratrelationer.

Vi har en gymnastiksal som vi utnyttjar varje dag för rörelse och lek och vi har också en fantastisk miljö runt omkring oss för fysiska aktiviteter och naturupplevelser.