Bibliotek

På Nanny Palmkvistskolan använder vi oss flitigt av Rosengårdens bibliotek. Biblioteket ligger i samma lokaler som skolan men har en egen ingång från torget vid Rosengårdens centrum. Biblioteket är en fantastisk resurs för oss.

Biblioteket är ett områdesbibliotek och tillhör stadsbiblioteket. Det betyder att det även är öppet för allmänheten. Här finns ett stort utbud av böcker. Eleverna kan låna skönlitterära böcker, söka information och ha bokdiskussioner. Här finns inte bara böcker på svenska utan på många olika språk. Biblioteket har öppet alla vardagar i veckan.