Om oss

Nanny Palmkvistskolan är en skola där eleverna kan känna trygghet och stolthet. På skolan skapar vi tillsammans möjligheter för att utvecklas, lära och ta del av varandras talanger. Hos oss är våra olikheter en styrka.

Nanny Palmkvistskolan har fått sitt namn efter Nanny Palmkvist som bodde i Helsingborg i början på 1900-talet. Hon var folkskollärarinna och arbetade för alla barns lärande. Vi har tagit fasta på några av de begrepp som hon använde sig av.

Möjligheter att lyckas – varje dag

Vi utgår från att alla barn kan i en kreativ miljö där alla elever syns och märks lika mycket. Vi som pedagoger skapar möjligheter för eleverna att lyckas individuellt varje dag i sitt arbete.

Vägen till kunskap

Vi ser nya utmaningar som möjligheter till att lära oss mer i alla verksamheter under dagens alla aktiviteter. Nyfikenhet och kreativitet är bästa vägen till kunskap. Vi vet att mod föder kunskap och att kunskap och trygghet är grunden för ditt barns utveckling. Att få möjlighet att enskilt eller tillsammans med andra prova, göra misstag och prova igen utvecklar oss och föder ny kunskap.

Arbetsglädje

Vi har också inspirerats av Nanny Palmkvists syn på barnet och lärandet där grunden för ett gynnsamt lärande är arbetsglädje. Därför smittar vi varandra med vår arbetsglädje varje dag på Nanny Palmkvistskolan.

Vår skola

Nanny Palmkvistskolan består av fem hus.
Vindens hus; här går en förskoleklass tillsammans med årskurs 1. De har sitt fritids här.
Vattnets hus; här går en förskoleklass tillsammans med årskurs 1. De har sitt fritids här.
Jorden hus; här går årskurs 1. De har sitt fritids här.
Eldens hus; här går en förskoleklass tillsammans med årskurs 2. De har sitt fritids här.
Satellitens hus; här går åk 4-6. De har sitt fritids här. Satelliten ligger vägg i vägg med Galaxens förskola och är granne med Filbornaskolan, på Filbornavägen 101. Karta

Nanny Palmkvistskolan är en del av Helsingborgs stads skolor.