Om oss

Nanny Palmkvistskolan är en skola där eleverna kan känna trygghet och stolthet. På skolan skapar vi tillsammans möjligheter för att utvecklas, lära och ta del av varandras talanger. Hos oss är våra olikheter en styrka.

Möjligheter att lyckas – varje dag

Vi utgår från att alla barn kan i en kreativ miljö där alla elever syns och märks lika mycket. Vi som pedagoger skapar möjligheter för eleverna att lyckas individuellt varje dag i sitt arbete.

Vägen till kunskap

Vi ser nya utmaningar som möjligheter till att lära oss mer i alla verksamheter under dagens alla aktiviteter. Nyfikenhet och kreativitet är bästa vägen till kunskap. Vi vet att mod föder kunskap och att kunskap och trygghet är grunden för ditt barns utveckling. Att få möjlighet att enskilt eller tillsammans med andra prova, göra misstag och prova igen utvecklar oss och föder ny kunskap.