Läsintresset har vuxit på Nanny

På Nanny Palmkvistskolan har eleverna i årskurs 6 deltagit i ett projekt för att utveckla läsförmågan och stärka intresset för böcker. Resultatet visar att hela gruppen har förbättrat sina resultat i läskedjor och intresset för läsning har ökat.

I fyra månader har eleverna besökt Rosengårdens bibliotek och lånat böcker som de läst minst en halvtimme varje dag. Böckerna har sedan redovisats både skriftligt och muntligt i större eller mindre grupper.

– De tester vi har utfört både före och efter projektet visar att eleverna har förbättrat sina resultat i tecken- ord- och meningskedjor. Samarbetet i klassen har också stärkts och flera månaders intensiv läsning har markant ökat elevernas läsintresse, berättar specialpedagog Margaretha Nordh.

Med positiva erfarenheter hoppas skolan nu att projektet kan upprepas nästa läsår.