Föräldrautbildningen Cope

Vi anordnar en föräldrautbildning i Cope, som står för ”the community parent education program”. Det är ett program som vänder sig till föräldrar med barn i åldern 3-12 år. Modellen bygger på tio strategier. 

För mer information, vänligen vänd dig till:
Christel Agerström, gruppledare och förskoleklasslärare
Telefon: 042-10 57 17