Familjemobiliseringen

På Nanny Palmkvistskolan erbjuder vi dig som förälder något som vi kallar Familjemobiliseringen. Det är en samtalsgrupp som vänder sig till föräldrar till elever i årskurs 2. Gruppen ger möjlighet för föräldrar att påverka barnens studieresultat och bättre förstå barnens skolsituation. Vi utgår från barnens individuella utvecklingsplan, IUP.

För mer information, vänligen vänd dig till:
Christel Agerström, gruppledare och förskoleklasslärare
Telefon: 042-10 57 17